Vieringen algemeen

Parochie De Goede Herder. i.www.parochiedegoedeherder.mill Ad van der Meijden -tel. 0485-451282
Bas van Dijk – Tel. 0485-218712
Zondag 31 mei – Hoogfeest van Pinksteren.
Priester van de week van: Zaterdag 30 mei tot vrijdag 5 juni 2020- Bas van Dijk
De Eucharistieviering via de L.O.M. Zaterdag 30 mei.
Intenties: Riek Lange; Martien v. Dommelen; Gerda Spronk-Rooyakkers; Overl.fam.Kusters-Linders; Ter intentie bij het 50 jr. huwelijk van Drabbels-Beelen.; Maria Schaap en overleden ouders Schaap-Veldpaus, kinderen en kleinkinderen.
Hendrikus en Anna Janssen van Berlicum en overleden familie
Truus van der Linden, tevens voor Jan van der Linden ;Piet Selten- Selten ;Jan Peters.
Verder parochienieuws:
1.Het coronavirus en de komende vieringen.
De digitale viering zonder aanwezige gelovigen gaat door tot 1 juli a.s.
We beginnen met de eucharistievieringen op 1 juli a.s. waarbij 100 parochianen aanwezig mogen zijn. Nadere mededelingen volgen.
2. Pinksteren.
Jezus wist uit eigen ervaring hoe moeilijk het is te geloven en staande te blijven in moeilijke situaties. Hij wist ook hoe moeilijk dat was bij mensen. Hij wist dat de mensen na Zijn dood en Hemelvaart een nieuwe helper nodig hadden: de heilige Geest. Ik denk dat wij in ons leven veel te weinig de woorden van Jezus serieus nemen. Bid vaak tot de H. Geest. Je hebt hem echt nodig. Op eigen houtje kom je er niet doorheen.
Fijne Pinksterdagen en vergeet uw eigen kerk niet!