vieringen Wilbertoord

Parochie De Goede Herder i.www.parochiedegoedeherder.mill
Met ingang van 1 juli a.s. is pastoor Ad van der Meijden met emeritaat.
Tot aan de benoeming van de nieuwe pastoor
zal pastor Bas van Dijk de komende tijd verantwoordelijk zijn voor de pastorale werkzaamheden in onze parochie De Goede Herder.
Deze situatie blijft tot er een nieuwe pastoor benoemd wordt.
U kunt pastor Bas van Dijk bereiken onder tel. 0485-218712
Het secretariaat van de parochie De Goede Herder is te bereiken van Dinsdag t/m vrijdag van 9.00 uur – 12.00 uur 0485-451282
H. Willibrordus Mill Zondag 18 juli – 17e zondag door het jaar. 10.00 uur: Eucharistieviering met gezang. Intenties: Overl. Ouders Schaap-Thijssen, kinderen en kleinkinderen; Drieka Gerrits-Peters; Overl. Ouders Schaap-Veldpaus, kinderen en kleinkinderen; Sjef Fleuren.
H. Familie Langenboom Zondag 18 juli 10.00 uur: Eucharistieviering m.m.v. koor “Crescendo: ; dia’s :G>L. Intenties: Anna v. Kuppeveld-Arts tevens Frens en Jolanda.
H.H. Hubertus en Barbara Sint Hubert Op Zaterdag 17 Juli om 19.00 uur, Eucharistieviering met zang, 16e Zondag van het jaar Intenties: Voor alle overleden parochianen Contact Ruud Rijntjes 0485-212922 e-mail: ryntjes@hotmail.com
St. Joseph Wilbertoord Zaterdag 17 juli om 19.00 uur Woorddienst met medewerking van draaien van CD. De intenties zijn voor pastoor Belt en pastoor Jonk, pastor Bogers en pastor van den Acker, pater Martien konings. De LOM-uitzending gaat vanuit kerk te Wilbertoord.
Parochie H. Nicolaas Haps: Zaterdag 17 juli om 19.00 uur Eucharistieviering.