Misintenties Mill

Parochie De Goede Herder. i.www.parochiedegoedeherder.mill Ad van der Meijden -tel. 0485-451282
Bas van Dijk – Tel. 0485-218712
Zondag 16 – 20e zondag door het jaar -
Priester van de week van: zaterdag 15 augustus tot vrijdag 21 augustus 2020 Ad van der Meijden
H. Willibrordus Mill
Zaterdag 15 augustus – Maria Tenhemelopneming
Zondag 16 augustus- om 10.00 uur Eucharistieviering met Maria liederen.
Intenties: Antonius en Maria v. der Cruijsen; Pieta Kerkhof-Selten en Cor Kerkhof;
Corrie en Harrie v.der Straaten; Herman en Hanneke v. d. Weem; Harrie Slaats en Overl. fam. Slaats-Kremers; Sjef Fleuren; Overl. ouders Schaap-Veldpaus, kinderen en kleinkinderen.
Jan Gerrits.