Misintenties Mill

Parochie De Goede Herder
i.www.parochiedegoedeherder.mill

In verband met het Coronavirus zijn er tot en met 13 april geen diensten in de parochiekerk in Mill. Dus ook geen Paasvieringen.
priester van de week: Ad van der Meijden -tel. 0485-451282