Misintenties Mill

Parochie De Goede Herder i.www.parochiedegoedeherder.mill Pastoor Ad van der Meijden tel.0485-451282 Pastor Bas van Dijk tel. 0485-218712 Priester van de week: Zaterdag 3 april 2021 tot vrijdag 9 april pastor Bas van Dijk H. Willibrordus Mill Vieringen in de Goede Week. Donderdag 1 april: Witte Donderdag 19.00 uur Eucharistieviering met gezang. We gedenken dat jezus met zijn leerlingen het laatste avondmaal viert. Zaterdag 3 april – Stille zaterdag. 19.00 uur Paaswake, wijding van het vuur en licht, wijding van doopwater en de Paaskaars. Christus, het Licht is welkom. Deze viering wordt uitgezonden via de L.O.M. t.v. PASEN 4 april: Paaszondag. - 10.00 uur GEEN H.MIS 5 april 2e Paasdag – 10.00 uur Eucharistieviering met gezang. Intenties: Ria Gerrits-Berents; Overl. Ouders Jilesen en Anny; Jilesen v.d. Kolk; Benny Boffen; Harrie Hendriks; Drieka Gerrits-Peters; Gerda Spronk-Rooyakkers; Overleden leden v.d. Bond v. Ouderen; Overl. Ouders Schaap-Veldpaus, kinderen en kleinkinderen. Wies Poos-Rooyakkers; Overleden ouders Schimmel-Lange en Ria Frijlink; Rein en Maria Weren .
HOOGFEEST PASEN – Halleluja Halleluja Vanwege Pasen mogen wij ons Paasmensen noemen die durven geloven. Pasen: Hoop op leven, op een bestaan, dat de moeite waard is ! Pasen: Overwinning op alles om ons heen, wat het leven uitzichtloos en kleurloos maakt! Wij wensen u gezegende Paasdagen !
H. Familie Langenboom Zondag 4 april Eerste Paasdag om 10.00 uur: Eucharistieviering m.m.v. koor “Crescendo”; dia’s: T.E.
Extra collecte met rode mandje voor onderhoud kerkgebouw.
Intenties: Sjaan Hurkens-Willems en Martien Hurkens, Tonny en Henk; jaargetijde Zus Hendriks-van den Berg en overleden familie; overleden familie de Klein-Hendriks-Derks; Marius van der Burgt vanwege verjaardag.
H.H. Hubertus en Barbara Sint Hubert Goede Vrijdag 2 April om 19.00 uur -Woorddienst met Zang Zaterdag 3 April om 19.00 uur Paaswake -Eucharistieviering met zang Intenties : H. Mis uit dankbaarheid
Contact: Ruud Rijntjes 0485-212922, email: ryntjes@hotmail.com


St. Joseph Wilbertoord Zaterdag 3 april om 19.00 uur Paaszaterdag viering live uitzending LOM vanuit kerk te Mill. De Paaswake dienst in Wilbertoord die gepland stond om 21.00 uur gaat niet door vanwege de avondklok. Op maandag 5 april, 2e Paasdag om 10.00 uur eucharistie Paasviering. Voorganger pastor van Dijk met medewerking organist en enkele zangers. De intenties in deze Paasviering zijn voor: Sjef Offermann, Thea Jaeger, voor Luuk Sengers, Lambertus en Antonia Sengers-Piek, Johannus en Anna-Maria Janssen-Verhagen. Voor degene die graag een palmtakje willen ontvangen, de mand staat achter in de kerk.
H. Nicolaas Haps Zondag 1e paasdag Hoogfeest van Pasen om 10.00 uur Eucharistieviering met gezang. Intenties: Jgt. Tien Thoonen ; Pieter Roelofs