Misintenties Mill

e-mail: parochiedegoedeherder.mill@gmail.com
pastoor Ad van der Meijden tel.0485-451282 pastor Bas van Dijk tel.0485-218712 i.www.parochiedegoedeherder.mill Priester van de week: zaterdag 21 september – vrijdag 29 september Pastoor Ad v.d. Meijden H. Willibrordus Mill
Zondag 22 september-10.00uur Gezinsviering “Trouw aan God geen knecht kan twee heren dienen”m.m.v. kinderkoor Kikomi. Intenties: mnd. Toon Schaap; overl.ouders De Haan-Thijssen en overl. fam. De Haan-Thijssen; mnd. Thij v. Tilburg; mnd. Annie Albers v.der Zanden; mnd. Pieta Kerkhof-Selten; Jo v. Gemert (v.w. verjaardag) mnd. Henk v.d. Weem; Maria Schaap en overl. ouders Schaap-Veldpaus, kinderen en kleinkinderen.