Misintenties Mill

;Kerkberichten Parochie de Goede Herder
Secretariaat Burgemeester Verstraatenlaan 3 tel.0485-451282 e-mail: parochiedegoedeherder.mill@gmail.com
i.www.pemill.nl pastoor Ad van der Meijden tel.0485-451282
pastor Bas van Dijk tel. 0485-218712
Priester van de week: maandag 23 oktober – zondag 28 oktober Pastoor Ad van der Meijden. Mill H.Willibrordus Zondag 29 oktober-Allerheiligen-Allerzielen 10.00 uur Hoogtmis m.m.v. het Seniorenkoor Intenties: Overl.ouders Schaap-Thijssen, kinderen en kleinkinderen; Antonius en Maria v.der Cruijsen; Riet Willems-Brink; mnd. Cor Janssen; mnd. Mien Kuppen-Janssen en Jo Kuppen; Antoon Kremers; Johannes Vervoort; Overl.fam.Engels;Overl.fam.Heijs-Henst; Ingrid Groenen-Maas en Eric Maas; Tonny Verbruggen-Derks; Jan Gerrits; Overl.ouders Weemen-v.Katwijk;Overl. ouders Veld-de Klein; Maria Schaap en overl. oudersSchaap-Veldpaus, kinderen en kleinkinderen. 14.00 uur: Bezoek aan de begraafplaats met zegening van de graven. Medewerking wordt verleend door de harmonie en de slagwerkgroep. Donderdag 2 november- Allerzielen. 19.00 uur H. Mis m.m.v. Leatitiakoor. In deze H. Mis gedenken we onze overledenen van november 2016 tot heden. Kaarsen worden ontstoken, de namen worden genoemd en een gedachtenisprentje wordt uitgereikt. Intenties: voor alle overledenen van onze parochie “De Goede Herder” Overl. ouders van der Meijden-v.d. Ven; Overl. fam. Henst de Wit-Berends; Annie Franzen-Bergmans.