Misintenties Mill

Zondag 17 november-33e zondag door het jaar. 10.00uur Hoogmis m.m.v. het Leatitiakoor. Intenties: Hanna Janssen, Mien, Henk; Sjef Fleuren; Ciska v. Zeeland; Overl.ouders De Haan-Thijssen en Overl. fam. de Haan-Thijssen; mnd. Henk v.d. Weem; Maria Janssen; Jrd. Overl. Ouders Schaap-Veldpaus, kinderen en kleinkinderen.
Verdere parochie-nieuws. Zondag 20 oktober (wereldmissiedag) de opbrengst van de tweede collecte bestemd voor de katholieken in India heeft opgebracht € 205,19. Dank aan de gevers!