Misintenties Mill

Parochie De Goede Herder i.www.parochiedegoedeherder.mill
Met ingang van 1 juli a.s. is pastoor Ad van der Meijden met emeritaat.
Tot aan de benoeming van de nieuwe pastoor
zal pastor Bas van Dijk de komende tijd verantwoordelijk zijn voor de pastorale werkzaamheden in onze parochie De Goede Herder.
Deze situatie blijft tot er een nieuwe pastoor benoemd wordt.
U kunt pastor Bas van Dijk bereiken onder tel. 0485-218712
Het secretariaat van de parochie De Goede Herder Mill is te bereiken van Dinsdag t/m vrijdag van 9.00 uur – 12.00 uur 0485-451282
H. Willibrordus Mill
Zondag 11 juli- 15e zondag door het jaar. 10.00 uur Eucharistieviering met gezang. Intenties: Piet v.d. Ven en schoonzoon Frans; Marius v.d. Bungelaar; Jos en Johanna Willems; Overl. Ouders Marinus en Sjaan Kampert-Cremers; Overl. Ouders Schaap-Veldpaus, kinderen en kleinkinderen.
H. Familie Langenboom Zondag 11 juli om 10.00 uur: Eucharistieviering m.m.v. koor “Aksent”; dia’s: A.V.
Intenties: Anna van Kuppeveld-Arts tevens Frans en Jolanda: Piet Schamp.
H.H. Hubertus en Barbara Sint Hubert Zondag 11 Juli om 10.00 uur, Woordienst, 15e Zondag van het jaar Intenties: Voor Fam. Hartjens Peeters en alle overleden parochianen . Contact Ruud Rijntjes 0485-212922 e-mail: ryntjes@hotmail.com
St. Joseph Wilbertoord Zaterdag 10 juli om 19.00 uur eucharistieviering met medewerking van organist en enkele zangers. De intenties zijn voor overleden ouders Piet en Truus van Lith Willems, tevens voor dochter Ria en schoondochter Maria, jaargetijde Jo van Daal De LOM-uitzending gaat vanuit kerk te Wilbertoord.
Parochie H. Nicolaas Haps:
Zaterdag 10 juli a.s. om 19.00 uur Eucharistieviering met zang. Intenties: Overleden Ouders Piet Reijnen en Dina Mulders en verdere overleden Fam. Leden Reijnen ;Jaargetijde Toon van de Heuvel;Maria Graat van Dommelen ;Overleden Ouders Fons en Coby Thijssen-Peters vanwege verjaardag Coby ;Bijzondere intentie uitdankbaarheid