Misintenties Mill

Parochie De Goede Herder. i.www.parochiedegoedeherder.mill Pastoor Ad van der Meijden -tel. 0485-451282
Pastor Bas van Dijk – Tel. 0485-218712
Priester van de week van: zaterdag 7 november tot vrijdag 13 november 2020 Pastor Bas v. Dijk
H. Willibrordus- Mill
Zondag 8 november – 32e zondag door het jaar. -Om 10.00 uur Eucharistieviering met gezang. Intenties: Gijs Nabuurs; Overl.fam. v.d. Meijden-.v.d. Ven; Voor overledenen van onze parochie de Goede Herder; Voor een bijz. Intentie; Overl. ouders Schaap-Veldpaus, kinderen en kleinkinderen.
Parochiemededelingen.
1. Gedachtenisprentje: namen van de overledenen sinds 2 november tot heden.
Mocht iemand nog graag een gedachtenisprentje ontvangen, dan kan dit afgehaald worden op de pastorie.
2. Coronatijd: angst en onzekerheid mag ons nooit verlammen.
In de coronatijd zien we opnieuw dat “elkaar bijstaan, zag hebben voor elkaar” heel essentieel is in onze samenleving.
Een deze dagen las ik dat 20 á 30 procent van de mensen behoorlijk last heeft van angst of depressie, maar dat betekent ook dat 70 á 80 procent dat niet heeft.
En dat is ook belangrijk. Die grote groep kan in niet-professionele zorg ingezet worden om voor anderen te zorgen.
De paus maakt zich zorgen over deze angstmentaliteit en met recht.
Laten we elkaar blijven ontmoeten anders verdort onze naastenliefde en ons mens zijn.
Mocht jij een keer degene zijn, die de ander kan verwarmen, laat die kans niet onbenut, maar open dan jouw armen.
Daarom zou ik zeggen: Angst mag ons nooit verlammen.