Misintenties Mill

.Kerkberichten Parochie de Goede Herder
Secretariaat Burgemeester Verstraatenlaan 3 tel.0485-451282 e-mail: parochiedegoedeherder.mill@gmail.com
i.www.parochiedegoedeherder.mill pastoor Ad van der Meijden tel.0485-451282
pastor Bas van Dijk tel. 0485-218712
Priester van de week: maandag 12 februari zondag 18 februari Pastoor Ad van der Meijden Mill- H.Willibrordus Zondag 18 februari- 1e zondag Veertigdagentijd. 10.00 uur Hoogmis met volkszang ( gregoriaans) Intenties: Overl.ouders Schaap-Thijssen, kinderen en kleinkinderen; Voor een bijzondere intentie; Voor overleden ouders en familie; Hulp voor genezing van een zieke; Overl. ouders Schaap-Veldpaus, kinderen en kleinkinderen.