Misintenties Mill


Kerkberichten Parochie de Goede Herder
Secretariaat Burgemeester Verstraatenlaan 3 tel.0485-451282 e-mail: parochiedegoedeherder.mill@gmail.com
i.www.pemill.nl pastoor Ad van der Meijden tel.0485-451282
pastor Bas van Dijk tel. 0485-218712
Priester van de week: maandag 11december– zondag 17 december Pastor Bas van Dijk. Mill H.Willibrordus Zondag 17 december-3e zondag van de Advent. 10.00 uur Hoogmis m.m.v. het Willibrorduskerkkoor. In deze adventstijd leven we tussen licht en duisternis. We ontsteken iedere week een nieuwe kaars aan op de Adventskrans. We ontsteken de 3e kaars en gaan langzaam van de weg van duisternis naar licht. Intenties: Overleden leden van de K.B.O.; Overl. fam. Gerrits; mnd. Cato v. Hees-Hendriks; mnd. Riet Verbeeten-Peeters; Riet Willems-Brink; Bert Toonen(v.w. verjaardag) Anna Schaap; Overl.ouders Schaap-Velspaus, kinderen en kleinkinderen; mnd. Tonnie Straatman-Janssen; Overl. ouders Lange-Elbers; mnd. Clara Heijs;