Misintenties Mill

Zondag 26 januari: 3e zondag door het jaar: 10.00 uur: Hoogmis m.m.v. het Willibrorduskerkkoor. Intenties: mnd. Pieta Kerkhof-Selten; mnd. Riek Lange; mnd. Martien v. Dommelen; Wim v. Vorst en Anna v. Vorst-Roelofs; Maria Schaap en overl. ouders Schaap-Veldpaus, kinderen en kleinkinderen.
Maria Jansen