Misintenties Langenboom

Zondag 21 juli om 10.00 uur:
Eucharistieviering (samenzang); dia's: A.V.

Intenties:
Jaargetijde Nico Peters tevens Gerrit Peters
Jaargetijde Wim Wijdeven tevens Harrie en Anna Wijdeven, Jan en Thea
Thé en An van den Berg-Egelmeers
Wim Buts