Misintenties Langenboom

Zaterdag 28 oktober om 19.00 uur:
Allerzielenviering m.m.v. koor "Aksent"; dia's: G.L.
Na deze viering stille tocht naar het kerkhof voor de zegening van de graven.

Zondag 29 oktober om 10.00 uur:
Eucharistieviering (Allerheiligen) m.m.v. koor "Crescendo"; dia's: J.W.

Intenties:
Jaargetijde Harrie Reinen en tevens vanwege verjaardag
Anton Ballast en Anna Ballast-de Louw
An van den Berg-Egelmeers
Hent en Wilhelmien Hendriks-de Klein, kinderen en kleinkinderen
Martien van der Horst
Overleden familie Hurkens-Willems
Petrus en Petronella de Klein-Hendriks
Jo Kremers en overleden familie Kremers-van Hout, Piet en Kim
Overleden ouders Lamers-Franssen, Eli en Theo
Overleden ouders van Lith-Willems en overleden familie
Jo Nuijen en overleden familie Nuijen-Straatman
Overleden ouders Vollenberg-van Melis en zoon Gerrit
Sjan van de Wiel-Jans
Pieta Willems-Nuijen
Harrie van der Wijst en Nelleke van der Wijst-Habraken, Keesje en Antoinette
Voor de zielenrust van alle overledenen op ons kerkhof

Zondag 5 november om 10.00 uur:
Eucharistieviering (familieviering) m.m.v. kinderkoor "de Muzieknootjes"; dia's: T.T.

Intenties:
Jaargetijde Rien Gremmen
Peter van Doorn
Overleden familie Giesbers-van Beusekom-Cornelissen
Martien van Ras en zoon Henry
Toon Verstraten