Misintenties Langenboom

Zondag 17 december om 10.00 uur:
Eucharistieviering m.m.v. seniorenkoor "Zanglust"; dia's: G.L.

Intenties:
Jaargetijde Antoon Christiaans tevens Marietje Christiaans-van Wijchen
Jaargetijde Leny Kusters-Emons
Riek Bongers-Kuijpers
Marinus en Mieneke Emons-de Klein
Martien van der Horst
Ton Jacobs-Lamers en overleden familie
Grada de Klein-Janssen tevens Piet de Klein, Martien, Anton, Piet en Toon
Harrie en Anna Wijdeven en zonen Jan en Wim

Zondag 24 december om 10.00 uur: GEEN VIERING

Zondag 24 december om 16.00 uur:
Kinderkerstviering m.m.v. kinderkoor "de Muzieknootjes"

Zondag 24 december om 19.00 uur:
Gezinsviering (woorddienst) m.m.v. koor "Aksent"; dia's: J.W.
Extra collecte met rode mandje voor onderhoud kerkgebouw.

Intenties:
Harrie Beekmans
Overleden ouders Bens-Huijbers en overleden familie
Els van Bergen-Dirks en tevens Piet en Nelly Dirks-Selten
Frans en Anna van Bergen-van Lith
Frans en Tonny van Dalen en tevens Rens
Albert Geurts en Tonnie Geurts-Janssen en kleinzoon Fenn
Jan de Klein en Miet de Klein-van den Hoogen
Riek de Klein-Thijssen en overleden familie de Klein-Thijssen
Albert Kuijpers en overleden familie Kuijpers-Tielemans
Wim en Mina Lamers-van de Vorle
Herman Lammers
Riek Verstegen-Bongers
Harrie van der Wijst en Nelleke van der Wijst-Habraken

Maandag 25 december om 10.00 uur:
Eucharistieviering m.m.v. koor "Crescendio"; dia's: A.V.
Extra collecte met rode mandje voor onderhoud kerkgebouw

Intenties:
Jaargetijde Peter van Doorn
Anton Ballast en Anna Ballast-de Louw
Fons Bardoel en Tiny Bardoel-van Duijnhoven
Piet en Francina Buts-van Helvoirt en dochter Corry
Birgit Geurts-Raijmakers en Jan Geurts
Martien Jacobs
Overleden familie Grad Jans-Verstegen en Bert Christiaans
Wim en Mina Lamers-van de Vorle
Jo Nuijen
Overleden ouders Strik-Poels en Truus
Sjan van de Wiel-Jans
Pieta Willems-Nuijen en Harrie Willems