Misintenties Langenboom

Zondag 20 januari om 10.00 uur:
Eucharistieviering m.m.v. herenkoor: dia's: G.L.

Intenties:
Jaargetijde Anneke Henst-Toenders tevens Wim Henst
Jaargetijde Sjan van de Wiel-Jans
Hent en Wilhelmien Hendriks-de Klein, kinderen, klein- en achterkleinkinderen