Misintenties Haps


Geloofsgemeenschap H. Nicolaas Haps
Zondag 24 december 17.30 uur: Kerstviering door communicantjes
Intentie: mgd Maria Rutten-Cornelissen

19.00 uur: Eucharistieviering met zang van gemengd koor Licenza.
Misintenties: Jo Arts; Gerrit Arts; Miet Arts en overleden ouders; overleden ouders Jozef en Theodora van Duuren-Cornelissen; Nelly van Duuren; Wim Roelofs; Herman en Tonnie Derks-v.d. Groes; mgd Mietsie van Daal; jrgt Piet Wientjes; overleden familie van Hal-Derks; Gerry v.d. Heuvel-van Hal; Toos Hurkens-Gijsbers vanwege verjaardag; jrgt Piet van Sambeek; Jos Hurkens; overleden familie de Haas-Arts; Iris Loeffen vanwege verjaardag.
Dinsdag 26 december: 10.00 uur woord- en communiedienst met zang van ouderenkoor.
Intentie: overleden ouders Hermanussen-Hendrix en Toon Kroef.
Bezichtigen kerststal: voor en na elke dienst.
Verder: 25 en 26 dec en 1 januari van 14.00 tot 16.30 uur.