vieringen haps


Zaterdag 9 november Allerzielen 19.00 uur Eucharistieviering met zang van gemengd koor Licenza
Misintenties: mgd Nell Kroef; John Thoonen vanwege verjaardag; overleden ouders Jan Hendriks-Gielens en dochter Stiena; Piet Arts.
Donderdag 7 november 10.30 uur: viering door en voor De Schittering.