vieringen haps


Priester van de week: zaterdag 13 juli – vrijdag 19 juli Pastor Bas v. Dijk

Zaterdag 13 juli 19.00 uur Eucharistieviering met zang van vakantiekoor.Misintenties: mgd Harrie v.d. Boogaard; mgd Jan Peeters Weem; overleden ouders, broer en zus Gijsbers; mgd Nell Kroef; mgd Jan Cöp; voor een bijzondere intentie; overleden leden van de familie Roelofsen.