vieringen haps

Secretariaat
Burgemeester Verstraatenlaan 3
tel.0485-451282
e-mail: parochiedegoedeherder.mill@gmail.com
i. www. parochie de goede herder.mill
pastoor Ad van der Meijden tel.0485-451282
pastor Bas van Dijk tel. 0485-218712

Priester van de week: maandag 20 mei- zondag 26 pastor Bas v. Dijk

Zaterdag 18 mei 19.00 uur Eucharistieviering met zang van mannenkoor.
Misintenties: Harrie v.d. Boogaard; overleden ouders Verheul-de Groot; Clemon van Lankveld vanwege sterfdag en zijn moeder Marietje van Lankveld-Thissen; mgd Henk Weren; mgd Tien Geurts; Henk, Cor en Piet Reijnen; mgd Nell Kroef; mgd Jan Peters Weem; mgd Jan Cop; Jan v.dHeuy vanwege verjaardag; Marie v.d. Heuy-Peters vanwege sterf dag; Mies Klomp; Miet Arts; ouders van Dommelen-Janssen en overleden familie; Toon Arts en Mientje Arts-Giepmans; Ouders van Sanjay.