Misintenties Haps


Geloofsgemeenschap H. Nicolaas Haps.
Zaterdagavond 17 november 19.00 uur Eucharistieviering met medewerking van gemengd koor Licenza.
Intenties: overleden ouders, broer en zus Gijsbers; voor een bijzondere intentie; mgd Harrie v.d. Boogaard; mgd Gerard Verheul; Henk Kelders vanwege sterfdag; overleden ouders Kroef-van Dijk en Toon Kroef; overleden ouders van Driel-Kerstens en overleden familie.
20 november 10.30 uur: viering door en voor De Schittering.