Vieringen algemeen


Parochie De Goede Herder i.www.parochiedegoedeherder.mill Pastoor Ad van der Meijden tel.0485-451282 Pastor Bas van Dijk tel. 0485-218712 Priester van de week: Zaterdag 1 mei 2021 tot vrijdag 7 mei april pastor Bas v. Dijk
H. Willibrordus Mill Zondag 2 mei- 5e zondag van Pasen. 10.00 uur: Eucharistieviering met gezang. Intenties: Overl. Ouders Jilesen en Anny Jilesen v.d. Kolk; Gerda Spronk-Rooyakkers; Overl. Leden van de Bond v. Ouderen; Toon Schaap en overl.fam. Schaap-Josephs; Pastoor Jan Billekens; Overl. Ouders Schaap-Veldpaus, kinderen en kleinkinderen. ; Voor een bijz. intentie; Tiny Arts v.d. Zanden.
Verdere parochie berichten.
Meimaand- Mariamaand.
In de Maria maand krijgen veel mensen al enigszins de zomer in hun hoofd. De vogels leggen eieren en bloesem gaat open. Zo staat van oudsher in de bloesem - en bloemenmaand onze moeder Maria centraal. In onze moeilijke en angstige tijd hebben wij het voorbeeld van Maria hard nodig. Zij is bij uitstek degene, die ons tot eenvoud, hartelijkheid, mildheid en meeleven inspireert. Op vele plaatsen kunnen wij een bezoek brengen aan Maria. Ieder van ons kent kapellen en kerken met daarin de betekenis van Maria. Plekken waar mensen even binnenlopen of afstappen, even uitrusten, een kaarsje aansteken en een gebedje zeggen: ze zoeken er troost, zeggen een “dankjewel” of vragen om hulp. Zo blijft Maria voor ons het grote voorbeeld van een gedurfd vertrouwen, een voorbeeld van geloof en vreugde en zeker ook een voorbeeld van eenvoud en kwetsbaarheid. Moge Maria aan ons allen in deze kille en onzekere tijd, warmte, houvast en geborgenheid schenken.

H. Familie Langenboom Zondag 2 mei om 10.00 uur: Eucharistieviering; dia’s: T.T.
Intenties: Voor het welzijn van onze parochie de Goede Herder.
H.H. Hubertus en Barbara Sint Hubert Zaterdag 1 mei om 19.00 uur : Eucharistieviering met gezang.
St. Joseph Wilbertoord Zaterdag 1 mei om 19.00 uur eucharistieviering met medewerking van organist en enkele zangers. De intenties zijn voor Christ en Marie Jozephs Weerts.
De uitzending is vanuit kerk te St. Hubert.
H. Nicolaas Haps Zaterdag 1 mei a.s.om 19.00 uur – Woorddienst Jaargetijde Piet van Sambeek en overleden familie de Haas- Arts.