Vieringen algemeen

Parochie De Goede Herder. i.www.parochiedegoedeherder.mill Ad van der Meijden -tel. 0485-451282
Bas van Dijk – Tel. 0485-218712
Zondag 16 – 20e zondag door het jaar -
Priester van de week van: zaterdag 15 augustus tot vrijdag 21 augustus 2020 Ad van der Meijden
H. Willibrordus Mill
Zaterdag 15 augustus – Maria Tenhemelopneming
Zondag 16 augustus- om 10.00 uur Eucharistieviering met Maria liederen.
Intenties: Antonius en Maria v. der Cruijsen; Pieta Kerkhof-Selten en Cor Kerkhof;
Corrie en Harrie v.der Straaten; Herman en Hanneke v. d. Weem; Harrie Slaats en Overl. fam. Slaats-Kremers; Sjef Fleuren; Overl. ouders Schaap-Veldpaus, kinderen en kleinkinderen.
Jan Gerrits.
H. Familie- Langenboom
Zondag 16 augustus om 10.00 uur: Eucharistieviering; dia’s: G.L.
Intenties: Wim en Anna van Boekel; Peter van Doorn.
H.H. Hubertus en Barbara
Zaterdag 15 augustus- Eucharistieviering om 19.00 uur.
Intenties: overleden ouders van den Oever- Lange.
St. Joseph- Wilbertoord
Zaterdag 15 augustus om 19.00 uur Woorddienst, tevens vieren we in deze dienst Hoogfeest Maria-Ten- Hemel-Opneming.
De intenties zijn voor Thij en Stiena Hendriks Weerts.
De LOM uitzending gaat vanuit kerk te St. Hubert
H. Nicolaas Haps
Zaterdag 15 augustus Eucharistieviering om 19.00 uur. Intenties Mnd: Nelly Peters Weem; Nellie Kroef i.v.m.verjaardag