Tarieven Parochie De Goede Herder 2018

Misintenties 10,00
Doopsel 50,00 Inclusief doopkaars
E.H. Communie ieder dorp de kosten
H. Vormsel ieder dorp de kosten
Huwelijksviering 370,00
Jubileumviering 280,00
Avondwake 210,00
Uitvaartdienst 250,00
Uitvaartdienst incl. avondwake 460,00
Voorganger aanwezig bij crematie 130,00
Grafdelven 370,00
Grafrecht 20 jaar enkel graf 430,00 (+ 640,= kerkhofbeheer)
Grafrecht verlenging 10 jaar 215,00
Grafrecht 20 jaar dubbeldiep graf 645,00 (+ 640,= kerkhofbeheer)
Grafrecht verlenging 10 jaar (dd) 322,50
Grafrecht 20 jaar dubbelbreed graf 860,00 (+ 640,= kerkhofbeheer)
Grafrecht dubbelbreed graf verl. 10 jaar 430,00
Urnenmuur enkel 20 jaar 215,00 (+ 320,= kerkhofbeheer)
Urnenmuur verlenging 10 jaar 107,50
Urnenmuur dubbel 20 jaar 322,50 (+ 320,= kerkhofbeheer)
Urnenmuur dubbel 10 j verlenging 161,25
Urnengraf: tarieven gelijk aan urnenmuur
Verstrooien as 25,-

De tarieven voor de graven na 30 jaar bedragen de helft van de grafrechten, zonder kosten kerkhofbeheer en kunnen per 5 jaar verlengd worden.
De tarieven na 40 jaar zijn nihil