Tarieven Parochie De Goede Herder 2017

Misintenties 10,00
Doopsel 50,00 Inclusief doopkaars
E.H. Communie ieder dorp de kosten
H. Vormsel ieder dorp de kosten
Huwelijksviering 370,00
Jubileumviering 280,00
Avondwake 205,00
Uitvaartdienst 245,00
Uitvaartdienst incl. avondwake 450,00
Voorganger aanwezig bij crematie 130,00
Grafdelven 360,00
Grafrecht 20 jaar enkel graf 430,00 (+ 620,= kerkhofbeheer)
Grafrecht verlenging 10 jaar 215,00 (+ 155,= kerkhofbeheer)
Grafrecht 20 jaar dubbeldiep graf 645,00 (+ 620,= kerkhofbeheer)
Grafrecht verlenging 10 jaar (dd) 322,50 (+ 155,= kerkhofbeheer)
Grafrecht 20 jaar dubbelbreed graf 860,00 (+ 620,= kerkhofbeheer)
Grafrecht dubbelbreed graf verl. 10 jaar 430,00 (+ 155,= kerkhofbeheer)
Urnenmuur enkel 20 jaar 215,00 (+ 310,= kerkhofbeheer)
Urnenmuur verlenging 10 jaar 107,50 (+ 77,50 kerkhofbeheer)
Urnenmuur dubbel 20 jaar 322,50 (+ 310,= kerkhofbeheer)
Urnenmuur dubbel 10 j verlenging 161,25 (+ 77,50 kerkhofbeheer)
Urnengraf: tarieven gelijk aan urnenmuur

De tarieven voor de graven na 30 jaar bedragen alleen de grafrechten, zonder kosten kerkhofbeheer en kunnen per jaar verlengd worden.