Tarieven Parochie De Goede Herder 2020

Misintenties € 10,00
Doopsel € 50,00 Inclusief doopkaars
E.H. Communie ieder dorp de kosten
H. Vormsel ieder dorp de kosten
Huwelijksviering € 380,00
Jubileumviering € 290,00
Avondwake € 220,00
Uitvaartdienst € 255,00
Uitvaartdienst incl. avondwake € 475,00
Voorganger aanwezig bij crematie € 130,00
Grafdelven € 380,00
Grafrecht 20 jaar enkel graf € 460,00 (+ € 660,= kerkhofbeheer)
Grafrecht verlenging 10 jaar € 230,00
Grafrecht 20 jaar dubbeldiep graf € 690,00 (+ € 660,= kerkhofbeheer)
Grafrecht verlenging 10 jaar (dd) € 345,00
Grafrecht 20 jaar dubbelbreed graf € 920,00 (+ € 660,= kerkhofbeheer)
Grafrecht dubbelbreed graf verl. 10 jaar € 460,00
Urnenmuur enkel 20 jaar € 230,00 (+ € 330,= kerkhofbeheer)
Urnenmuur verlenging 10 jaar € 115,00
Urnenmuur dubbel 20 jaar € 345,00 (+ € 330,= kerkhofbeheer)
Urnenmuur dubbel 10 j verlenging € 172,50
Urnengraf: tarieven gelijk aan urnenmuur
Verstrooien as met naamplaatje € 25,-
Ruimen graf € 100,00

Tarieven na 30 jaar:
Enkel graf 5 jaar €69,00
Enkel graf 10 jaar € 115,00
Dubbelgraf 5 jaar € 103,50
Dubbelgraf 10 jaar € 172,50
Dubbelbreed graf 5 jaar € 138,00
Dubbelbreed graf 10 jaar € 230,00

Tarieven na 40 jaar: gelijk aan tarieven na 30 jaar