nieuws

Overweging “Delen = vermenigvuldigen”

Overweging in de viering van woord, consecratie en communie
door David Konings
17e zondag door het jaar; zondag 25 juli 2021
Thema: “Delen = vermenigvuldigen”

Zusters en broeders,

Vandaag vieren we de Eucharistie waarin onze pastor voorgaat. Toch mocht ik de overweging maken.
Niet zozeer omdat oorspronkelijk vandaag een Woorddienst zou zijn. Maar vooral omdat geloven – samen de eucharistie vieren – niet een taak is waarbij de pastor of het kerkbestuur alleen de kar trekt. Geloven doen we samen. Vieren doen we samen. Iedereen hoort erbij. We delen met elkaar. Delen hoort bij ons Geloof, onze christelijke manier van leven. Delen is ook het thema van de viering vandaag.

De eerste lezing en het Evangelie gaan over delen. En in de tweede lezing vraagt de apostel Paulus, nota bene vanuit gevangenschap, aan de jonge christelijke gemeente van Efeze, dat zij actief blijven en Jezus voorbeeld blijven volgen.
Twee verschillende onderwerpen? Nee. Ze horen bij elkaar.

In de Eerste lezing worden 20 broodjes gedeeld door honderd man. En ze hielden over. En in het Evangelie beschrijft Johannes een van de bekendste verhalen over Jezus. Dit verhaal wordt 6 keer verteld, in alle 4 evangeliën. Iedere keer met andere details, maar de essentie blijft hetzelfde. Dus een belangrijk Bijbelverhaal.

Johannes had zijn tekst 20 à 30 jaar na de andere evangeliën geschreven. Het verhaal was dus al voldoende bekend en beschreven. Maar Johannes geeft niet zozeer een ooggetuigenverslag van een wonder, maar laat ons vooral nadenken over de betekenis van wat er gebeurd is. Daarom is deze versie zo interessant.

Het gaat over het delen van brood.
Brood en eucharistie hebben sowieso een centrale betekenis in ons christelijke leven. Gods volk vindt het manna in het Oude testament – en krijgt weer vertrouwen in de liefde en bescherming van God de vader. En Jezus heeft meerder keren gezegd dat Hij voor ons brood wil zijn dat leven geeft. En op de avond voor zijn sterven heeft Hij het brood gedeeld en gezegd “Blijft dit doen om mij te gedenken”.

Brood en vissen. Johannes wilde met dit verhaal zijn gemeente, en ons, duidelijk maken dat Jezus niet een tovenaar was. En dat Jezus niet mensen hielp om populairder te worden.
Johannes wilde dat we ons deze gebeurtenis goed zouden blijven herinneren als symbool voor het vertrouwen dat we mogen hebben in God. En dat wij leren dat God werkt via mensen.

Er was een grote menigte. De mannen alleen al had je het over 5000 man. En om iedereen te voeden is veel eten nodig. Hoeveel? 200 denariën. 1 denarie was destijds het dagloon van een militair of een goedbetaalde werknemer. Met 1 denarie kocht je een schaap. En een os kostte 5 denariën. 200 denariën was dus bijna een jaarloon. Veel geld. Er was veel eten nodig.
En Jezus toverde niet plotseling zelf die hoeveelheid eten tevoorschijn. Liet geen Goddelijke show zien met hemzelf in het middelpunt.
Nee. Hij vond een jongetje met 5 gerstebroden en 2 vissen. Gerstebrood was destijds het brood van de armen. De mensen die weinig hadden. En kinderen telden vaak niet mee.
Dus een onbeduidend kindje met armoedig eten. En dat eten liet hij delen. Als voorbeeld dat iedereen moest delen.
En het lukte. Iedereen volgde het voorbeeld en er was genoeg te eten. Er bleef zelfs over.
Jezus vroeg toen, en nu nog steeds, om met elkaar te delen. Ook als je weinig hebt.
En het gaat niet alleen om eten. En ook niet delen wat je over hebt. Maar delen wat een ander nodig heeft. Alles dat nodig is om te bouwen aan het Rijk Gods.
Deemoed, zachtheid, lankmoedigheid (dat is geduldig en barmhartig), liefde, verdraagzaamheid. Samen in een band van vrede. Exact zoals Paulus het schreef in zijn brief. Hiermee wordt meteen ook duidelijk waarom die 2e lezing zo mooi aansluit bij de 1e lezing en het Evangelie.

En nadat iedereen gegeten hadden, begrepen ze de boodschap. Maar ook wilde men Jezus op een kroon zetten. Hem macht geven. Maar dat zou nooit gewerkt hebben. De weg naar het Rijk Gods moet geen wet zijn van een heerser, van een koning. Gods Geest moet leven in de mensen onderling. Dus trok Jezus zich terug in het gebergte. Helemaal alleen.

Laten wij ons dus dit evangelie blijven herinneren.
Niet dat bij toverslag veel meer eten beschikbaar was.
Maar wel dat God werkt via de kleinsten onder ons. En dat we door het goede voorbeeld te geven een beweging op gang kunnen brengen. Waarna niemand meer tekort komt van de broodnodige dingen in het leven.

En laat ons geloof niet zijn zoals die vijfduizend mannen die bidden om een wonder van Jezus. Wonderen die ervoor zorgen dat het leven schitterend verloopt, dat we nooit ziek worden, ook geen Corona, dat we alleen maar liefde krijgen. Dat ons leven een eindeloos feest is. Of dat er geen overlast meer is op de Pastoor Jacobstraat.
Want als we dit vragen aan Jezus dan ben ik bang dat Hij naar ons op dezelfde wijze reageert als tegen die vijfduizend mannen: dat Hij zich terug trekt in het gebergte.
Nee; laten we wel bidden om steun. Om hulp bij wat we zelf doen. Om vergeving. Om begrip voor een ander. Dan gaat het lukken.

Beste zusters en broeders hier in dit kerkje in Sint Hubert.
Laten we luisteren naar Paulus.
Maar nog belangrijker: laten we het voorbeeld volgen van Jezus.
Hij deed geen wonderen om gevierd en geëerd te worden. Hij wilde geen koning zijn, maar Hij hielp mensen in nood. En Hij zocht de stilte om één te zijn met zijn Vader. Volgen wij Hem in dit voorbeeld?
Laten we tot slot dan bedenken dat het succesverhaal van de broodvermenigvuldiging begon met vijf armoedige broden en twee vissen. Zonder dat kleine gebaar was er niets veranderd. Dus, hoe klein onze bijdrage voor een beter wereld ook is, ze zal altijd leiden tot méér, misschien zelfs tot overvloed. Laten we delen wat echt belangrijk is voor een menselijkere wereld: liefde, aandacht, naastenliefde, vergeving. Al deel je maar een glimlach. En bedenk ook: Gedeelde smart is halve smart.
Laten we het broodnodige delen. Hoe klein onze bijdrage voor een beter wereld ook is. Want door te delen, krijg je meer. Dan kan iedereen leven in overvloed.
Amen.

nieuwsberichten

Overweging “Delen = vermenigvuldigen”

Overweging in de viering van woord, consecratie en communie
door David Konings
17e zondag door het jaar; zondag 25 juli 2021
Thema: ... Lees verder...

Nieuwe pastoor

De Bisschop van ‘s-Hertogenbosch heeft met ingang van 1 augustus aanstaande benoemd tot pastoor van Parochie De Goede Herder pastoor James. Pasto... Lees verder...

Afscheid pastoor A. van der Meijden

In prima overleg met het bisdom Den Bosch heeft pastoor Ad van der Meijden het besluit genomen om met ingang van 1 juli met emeritaat te gaan. Hij ... Lees verder...

De Bijbel

De Bijbel ... Lees verder...

de parochie heeft uw steun nodig

Parochie heeft uw steun nodig.
De parochies hebben het moeilijk. Het jaar 2020 was voor hen een rampjaar, er waren praktisch geen inkomsten. M... Lees verder...

de parochie heeft uw steun nodig

*Gemakshalve treft u onderstaand het banknummer van uw kerk aan*:

Mill: NL05RAB00134301897 R.K. Parochie De Goede Herder

Wil... Lees verder...

Kerken parochie De Goede Herder open voor meer kerkbezoekers.

Het bestuur van Parochie de Goede Herder heeft m.b.t. de nieuwe maatregelen om het coronavirus te bestrijden, het volgende voor de 5 geloofsgemeens... Lees verder...

Bezinning in Coronatijd

Waarom kies je ?

Een mooie dag voor een verhaal om even tot bezinning te komen. Het virus houdt ons nog steeds in zijn greep. De één ... Lees verder...

Beleidsplan

Het bestuur van Parochie De Goede Herder heeft een beleidsplan, een gebouwenplan en een plan van aanpak geschreven waarin de werkwijzen en doelstel... Lees verder...

UITGEBREIDE INFORMATIE

Wilt u weten hoe laat een viering plaats vindt in de Parochie De Goede Herder? U vindt het allemaal op deze website. Daarnaast wordt er informatie ... Lees verder...