nieuws

Van Oud naar Nieuw

van OUD naar NIEUW

We zijn een nieuw jaar begonnen en schrijven 2021.
Iedere jaarwisseling, ieder nieuw jaar zien we met spanning tegemoet.

Het jaar 2020 zullen wij als samenleving niet snel vergeten.
De beelden van de corona-pandemie staan in ons collectief geheugen.
Onze bisschop Mgr. Dr. Gerard de Korte schrijft in zijn Kerst rondzendbrief:
“Dit jaar vieren wij het geboortefeest van de Heer in bijzondere omstandigheden.
Het jaar dat achter ons ligt, zal ongetwijfeld worden herinnerd als het jaar van het virus; een onzichtbaar virus houdt heel de wereld in de greep. En de gevolgen zijn enorm: medisch, sociaal en economisch.
Miljoenen mensen op deze aarde zijn besmet: Een deel van hen is gestorven.”

Nu de donkerte van het coronavirus voortduurt verlangen we naar lichtpuntjes.
Laten we hopen dat de komst van een vaccin succesvol verloopt, want met
het vaccin wordt 2021 een jaar van hoop en kunnen we over een tijdje elkaar weer ontmoeten ook in de kerk.
Zonder een zingende en verkondigende kerk, zonder brood en wijn verdampen onze religieuze ervaringen.
De stilte in onze kerken en om ons heen heeft misschien, ik hoop het, tot bezinning
kunnen leiden.
Misschien kunnen we nu anders antwoord geven op de vraag: wat zal de toekomst
brengen?
Misschien passen we ons leven een beetje aan, letten we iets meer op elkaar en hebben
elkaar- hopelijk-en ons gemeenschappelijk huis, de aarde, een beetje meer lief.
Kan het de mens ook inspiratie geven om nieuwe wegen in te slaan waarin hij geschapen naar “Gods beeld en gelijkenis” te midden van al het geschapene weer centraal komt te staan.
We zullen het leven trouwens moeten accepteren zoals het op ons af komt.
We krijgen van God altijd de kans iets van ’t leven te maken. Aan ons de opdracht het beste ervan te maken.

God wij vragen U: geef ons in 2021 handen die goedheid en vriendschap doorgeven; voeten, die wegen van toenadering bewandelen; ogen, die ’t goede in de ander zien; oren, die luisteren naar de vreugde en het verdriet van de medemens; een mond, die alleen open gaat voor begripvolle woorden; een hart dat warm klopt om anderen te kunnen helpen.

Als we elkaar gelukkig of zalig nieuwjaar toewensen , wensen we elkaar die zegen toe:
dat we geluk mogen vinden, ook in die momenten die ons moeilijk vallen.
In de kracht van Gods Geest- nu er licht aan het einde van de tunnel aanbreekt- wens ik u een hoopvol, een gezond en blij 2021.

Laten we in het nieuwe jaar wat meer na elkaar omkijken en 2021 inkleuren met liefde en respect!


Ad van derMeijden


nieuwsberichten

Van Oud naar Nieuw

van OUD naar NIEUW

We zijn een nieuw jaar begonnen en schrijven 2021.
Iedere jaarwisseling, ieder nieuw jaar zien we met spanning t... Lees verder...

Kerken parochie De Goede Herder open voor maximaal 30 kerkbezoekers.

Het bestuur van Parochie de Goede Herder heeft m.b.t. de nieuwe maatregelen om het coronavirus te bestrijden, het volgende voor de 5 geloofsgemeens... Lees verder...

Bezinning in Coronatijd

Waarom kies je ?

Een mooie dag voor een verhaal om even tot bezinning te komen. Het virus houdt ons nog steeds in zijn greep. De één ... Lees verder...

Telefoon

Ik weet niet of het u bekend is dat er een telefoon bestaat
die draadloos van de aarde naar de hemel gaat.
Want gaat u op de knieën dan ... Lees verder...

Beleidsplan

Het bestuur van Parochie De Goede Herder heeft een beleidsplan, een gebouwenplan en een plan van aanpak geschreven waarin de werkwijzen en doelstel... Lees verder...

UITGEBREIDE INFORMATIE

Wilt u weten hoe laat een viering plaats vindt in de Parochie De Goede Herder? U vindt het allemaal op deze website. Daarnaast wordt er informatie ... Lees verder...