nieuws

Allerheiligen-Allerzielen 2020

ALLERHEILIGEN EN ALLERZIELEN : THUIS BIJ GOD.

Geeft Allerheiligen zonneschijn, dan zal het spoedig winter zijn. Maar met Allerheiligen vochtig weer, volgen sneeuwballen keer op keer. Zo las ik in het boek: “Al de dagen van ons leven”, een uitgave van de Belgische Kerk- provincie.
Allerheiligen - Allerzielen.
“November werkt op je gemoed” zeggen velen, en daarom houden ze niet van
deze maand. In november word je door zoveel dingen aan je eigen dood herinnerd:
begraafplaats, vallende bladeren, mist, vlug invallende duisternis. En juist op de eerste dag
van deze maand viert de kerk Allerheiligen. De gedachtenis aan alle heiligen is door paus
Gregorius IV in de 9e eeuw voor de hele kerk voorgeschreven. Allerheiligen is het
familiefeest van de kerk. Alle heiligen worden herdacht.

Ook zij, die niet officieel heilig verklaard zijn, maar tot voorbeeld werden door hun manier van leven. De' apostel
De apostel Paulus noemde trouwens alle christenen “heiligen” Al die mensen, die in de loop van eeuwen ons tot voorbeeld strekken, zeggen ons op dit feest:
niet het graf is het einde, maar het eeuwig leven, de gemeenschap met de levende God.
Daarom liggen Allerheiligen en Allerzielen zo dicht bij elkaar.
Wij bidden ook in de geloofsbelijdenis:
'Ik geloof in de gemeenschap van de heiligen, de opstanding van de doden en het eeuwig leven.”

Na het feest van Allerzielen vieren we de gedachtenis van “alle zielen”, dus van allen die ons in geloof zijn voorgegaan en nu “in de hemel” zijn.
Wij vieren alle doden, wij denken aan hun dood en aan onze eigen dood.
In een samenleving waar de begrippen hemel en hiernamaals verdampt zijn,
belijden wij als kerkgemeenschap een “verder dan de dood”.
We mogen - God zij dank- aansluiten bij dat diepgewortelde gevoel dat dood duisternis
oproept, dat licht leven betekent.
Vandaar de reactie om kaarsjes aan te steken bij rampen, om bloemen neer te leggen,
om bijeen te komen en elkaar moed in te zingen.

Het is een mooi gebruik dat families op Allerheiligen en Allerzielen naar de begraafplaats gaan
om hun doden te bezoeken.
Het is ook een mooi gebruik om voor de foto van een familielid, dat niet begraven is
maar gecremeerd, “thuis” voor de foto een kaarsje aan te steken of er een bloempje voor te plaatsen.
We mogen al degenen die ons in liefde zijn voorgegaan nooit vergeten.

Ad van der Meijden.


nieuwsberichten

overweging

Als overweging heb ik gekozen voor het volgende
Drie medicijnen kan je niet kopen
Geloof hoop en liefde
In deze moeilijke tijd... Lees verder...

Allerheiligen-Allerzielen 2020

ALLERHEILIGEN EN ALLERZIELEN : THUIS BIJ GOD.

Geeft Allerheiligen zonneschijn, dan zal het spoedig winter zijn. ... Lees verder...

Kerken parochie De Goede Herder open voor maximaal 30 kerkbezoekers.

Het bestuur van Parochie de Goede Herder heeft m.b.t. de nieuwe maatregelen om het coronavirus te bestrijden, het volgende voor de 5 geloofsgemeens... Lees verder...

Bezinning in Coronatijd

Waarom kies je ?

Een mooie dag voor een verhaal om even tot bezinning te komen. Het virus houdt ons nog steeds in zijn greep. De één ... Lees verder...

Gebed voor Roepingen

Er zijn in de bijbel genoeg verhalen over herders en hun schapen, genoeg verhalen waarin mensen geroepen worden. God heeft hen geroepen en ze hebbe... Lees verder...

Telefoon

Ik weet niet of het u bekend is dat er een telefoon bestaat
die draadloos van de aarde naar de hemel gaat.
Want gaat u op de knieën dan ... Lees verder...

Beleidsplan

Het bestuur van Parochie De Goede Herder heeft een beleidsplan, een gebouwenplan en een plan van aanpak geschreven waarin de werkwijzen en doelstel... Lees verder...

UITGEBREIDE INFORMATIE

Wilt u weten hoe laat een viering plaats vindt in de Parochie De Goede Herder? U vindt het allemaal op deze website. Daarnaast wordt er informatie ... Lees verder...