nieuws

Kabinet biedt kerken meer ruimte.

Nu de maatregelen vanwege het coronavirus weer wat meer versoepeld worden, gaan onze kerken van onze parochie De Goede Herder, vanaf 1 juli weer open voor Eucharistievieringen waarbij dan telkens zoveel personen aanwezig mogen zijn als er ruimte is in de kerk met inachtneming van de protocollen. Het Bisdom heeft hiervoor protocollen opgesteld die de nodige aandacht vragen.
Er mag geen koor zijn, maar een of enkele zangers of zangeressen verzorgen de zang.
Er mag geen samenzang zijn, dus de aanwezige gelovigen mogen niet meezingen.
De gelovigen moeten bij binnenkomst van de kerk hun naam en telefoonnummer laten noteren en verklaren dat ze geen gezondheidsklachten hebben.
Ook moeten de handen ontsmet worden, waarvoor materialen bij de ingang van de kerk klaar staan. In de kerk is met stickers aangegeven, waar men kan plaats nemen; dit om de 1,50 m in acht te nemen. Ook is met pijlen de looproute in de kerk aangegeven. Voor het te communie gaan zijn voorzieningen getroffen, zodat de kans op besmetting nihil is. Ook bij het verlaten van de kerk is een looprichting aangegeven. Al deze maatregelen zijn er op gericht dat iedereen veilig en zonder kans op besmetting de vieringen kan bijwonen.
We zijn blij met deze ontwikkelingen, maar willen nog eens benadrukken dat de 1.50 m- richtlijn
blijft gehandhaafd.

nieuwsberichten

Kabinet biedt kerken meer ruimte.

Nu de maatregelen vanwege het coronavirus weer wat meer versoepeld worden, gaan onze kerken van onze parochie De Goede Herder, vanaf 1 juli weer ... Lees verder...

Bezinning in Coronatijd

Waarom kies je ?

Een mooie dag voor een verhaal om even tot bezinning te komen. Het virus houdt ons nog steeds in zijn greep. De één ... Lees verder...

Gebed voor Roepingen

Er zijn in de bijbel genoeg verhalen over herders en hun schapen, genoeg verhalen waarin mensen geroepen worden. God heeft hen geroepen en ze hebbe... Lees verder...

Annulering Passiespelen Tegelen 2020

Zoals u intussen wel zult hebben begrepen zijn vanwege het Coronavirus vele evenementen geannuleerd, zo ook de Passiespelen in Tegelen.
Men ge... Lees verder...

Telefoon

Ik weet niet of het u bekend is dat er een telefoon bestaat
die draadloos van de aarde naar de hemel gaat.
Want gaat u op de knieën dan ... Lees verder...

Beleidsplan

Het bestuur van Parochie De Goede Herder heeft een beleidsplan, een gebouwenplan en een plan van aanpak geschreven waarin de werkwijzen en doelstel... Lees verder...

UITGEBREIDE INFORMATIE

Wilt u weten hoe laat een viering plaats vindt in de Parochie De Goede Herder? U vindt het allemaal op deze website. Daarnaast wordt er informatie ... Lees verder...