nieuws

Gebed voor Roepingen

Er zijn in de bijbel genoeg verhalen over herders en hun schapen, genoeg verhalen waarin mensen geroepen worden. God heeft hen geroepen en ze hebben door hun leven en door hun boodschap anderen richting gegeven.
Iedere mens wordt geroepen, zo ook Maria. Zij werd geroepen moeder te worden van Gods Zoon.
In deze meimaand-Mariamaand, het hele jaar trouwens, bidden we om roepingen:
Heilige Maria,
U ontving gebeuren en wat u in uw leven nog te wachten stond, zei u vol vertrouwen: "Ja, mij geschiede naar uw woord." U vertrouwde op de woorden van de
engel: "Voor God is niets onmogelijk." U gaf u over aan de Kracht van de uw uitnodiging, uw roeping om moeder te worden van Gods Zoon,
plotseling, via de aartsengel Gabriël. Zonder precies te weten hoe dit zou gaan H. Geest. Dank u voor uw voorbeeldig, onvoorwaardelijk "Ja" op Gods roepstem, Maria! Ook nu nog worden velen geroepen tot het priesterschap, het diaconaat en het
religieuze leven. U weet dat vele geroepenen wellicht God niet eens kennen.
U bent ervan op de hoogte dat een niet gering aantal de Stem van God niet
hoort of herkent. U weet ook dat sommigen niet eens durven te luisteren.
Dat nogal wat mensen andere interesses of voorkeuren hebben en hun hart
sluiten. Dat ze bang zijn voor wat hun omgeving ervan vindt. Dat ze geen
zelfvertrouwen hebben ... Help de geroepenen om de liefdevolle stem van God te ontdekken en te
onderscheiden, tussen alle uitnodigingen en verleidingen van de wereld. Wees
dan een voorspreekster bij uw Zoon voor hen die gebrek aan vertrouwen
hebben om ja te zeggen. Moge het hart van de geroepenen op uw voorspraak
en met hulp van de genade van uw Zoon blij, bereidwillig en genereus
opengaan voor de vele genaden die God aan hen, en via hen aan de Kerk en de
wereld, wil geven. Als ze maar ja zeggen ... Dank u ook voor uw "Ja" op ons vragen en roepen, goede moeder Maria!
Mgr. E.J. de Jong
Hulpbisschop van Roermond


nieuwsberichten

overweging

Als overweging heb ik gekozen voor het volgende
Drie medicijnen kan je niet kopen
Geloof hoop en liefde
In deze moeilijke tijd... Lees verder...

Allerheiligen-Allerzielen 2020

ALLERHEILIGEN EN ALLERZIELEN : THUIS BIJ GOD.

Geeft Allerheiligen zonneschijn, dan zal het spoedig winter zijn. ... Lees verder...

Kerken parochie De Goede Herder open voor maximaal 30 kerkbezoekers.

Het bestuur van Parochie de Goede Herder heeft m.b.t. de nieuwe maatregelen om het coronavirus te bestrijden, het volgende voor de 5 geloofsgemeens... Lees verder...

Bezinning in Coronatijd

Waarom kies je ?

Een mooie dag voor een verhaal om even tot bezinning te komen. Het virus houdt ons nog steeds in zijn greep. De één ... Lees verder...

Gebed voor Roepingen

Er zijn in de bijbel genoeg verhalen over herders en hun schapen, genoeg verhalen waarin mensen geroepen worden. God heeft hen geroepen en ze hebbe... Lees verder...

Telefoon

Ik weet niet of het u bekend is dat er een telefoon bestaat
die draadloos van de aarde naar de hemel gaat.
Want gaat u op de knieën dan ... Lees verder...

Beleidsplan

Het bestuur van Parochie De Goede Herder heeft een beleidsplan, een gebouwenplan en een plan van aanpak geschreven waarin de werkwijzen en doelstel... Lees verder...

UITGEBREIDE INFORMATIE

Wilt u weten hoe laat een viering plaats vindt in de Parochie De Goede Herder? U vindt het allemaal op deze website. Daarnaast wordt er informatie ... Lees verder...