nieuws

Advent

De liturgie van de zondagen van de Advent.
Nadat de liturgie van de eerste zondag van de Advent die wat thematiek betreft aansluit bij de laatste dagen van het kerkelijk jaar, over de verwachting van de wederkomst van de Heer op het eind der tijden gesproken heeft, treden in de volgende zondagen van de voorbereidingstijd op de komst van de Heer de personen van Johannes de Doper
(tweede en derde zondag) en de moeder van de Heer, Maria (vierde zondag) op de voorgrond. Twee personen die op twee nogal verschillende wijzen in hun eigen leven gestalte hebben gegeven aan de voorbereiding op de komst van de Verlosser: Johannes, de prediker en asceet, die opriep tot boete, bekering en gerechtigheid, en Maria, de onopvallende de Dienstmaagd van de Heer die in stille overgave aan het grote mysterie de Heer verwachtte. Twee verschillende personen houdt de liturgie ons ter navolging voor, twee elkaar aanvullende houdingen moeten de gelovigen zich eigen maken om het feest van de Geboorte des Heren te vieren.
Na de schrikbarende en verwarrende tekens aan de hemel (eerste zondag), na de vurige
oproep om door bekering de weg van de Heer te breiden (tweede zondag) wordt het uitzien naar de komst van de Heer vooral als een vreugdevol gebeuren
ervaren (derde zondag), dat uitmondt in de stille, vredige overgave aan de wil van de Heer, die ons een mysterie toevertrouwt dat voor het mensenverstand te groot is: de naderende geboorte van de Zoon van God uit een maagd (vierde zondag). Leven in verwachting van de
Komst van de Heer vóór het einde der tijden is aldus zich de houding eigen maken van Johannes de Doper én van de Moeder van de Heer, Maria. Zo leeft de Kerk in de liturgie toe naar het feest van de Menswording van Christus.

Advents-Gebed

Advent is verwachting,
hoop op uw komst
onder ons, Heer Jezus.

Advent is zoals het leven zelf,
altijd verlangen
naar méér, naar beter,
verlangen naar een wonder,
naar iets toe kunnen leven
dat ons gelukkig maakt
en heel even zonder zorgen:
liefde en licht
vriendschap en troost,
een warme hand en een goed woord:
dat hebben we nodig
om gelukkig te zijn.

Kom dan in ons midden, Heer,
want Gij wilt ons dit alles geven.
Open ons hart
voor U en voor elkaar,
maak ons vrij van egoïsme,
maak ons vrij voor uw liefde
die wij aan elkaar kunnen geven
om zo een begin te kunnen maken
van een eeuwig geluk.

Advent: We leven naar Kerstmis toe. In de kerk hangt een adventskrans. Daar staan vier kaarsen op. Iedere zondag van de Advent, wordt er een kaars méér ontstoken. We zien uit naar de komst van Jezus, ‘het Licht der wereld.’Hoe meer kaarsen van de adventskrans branden, hoe meer licht er is, dat wil zeggen hoe dichter Jezus, het Licht nabij is. De adventskrans is gemaakt van dennengroen; groen uit de natuur dat de winter trotseert. Het paarse lint dat doorheen het groen is geslingerd, spoort ons aan tot bezinning en inkeer. De Advent is liturgisch gezien een ‘Mariamaand’. Met Maria zien wij vol verachting uit naar Jezus die naar ons toekomt.

nieuwsberichten

Kerstmis komt in zicht.

Tijd van verwachting. Voor de meeste mensen is het een drukke tijd,
want er moeten allerlei voorbereidingen getroffen worden voor het
n... Lees verder...

Advent

De liturgie van de zondagen van de Advent.
Nadat de liturgie van de eerste zondag van de Advent die wat thematiek betreft aansluit bij ... Lees verder...

Beleidsplan

Het bestuur van Parochie De Goede Herder heeft een beleidsplan, een gebouwenplan en een plan van aanpak geschreven waarin de werkwijzen en doelstel... Lees verder...

UITGEBREIDE INFORMATIE

Wilt u weten hoe laat een viering plaats vindt in de Parochie De Goede Herder? U vindt het allemaal op deze website. Daarnaast wordt er informatie ... Lees verder...