nieuws

Beleidsplan

Het bestuur van Parochie De Goede Herder heeft een beleidsplan, een gebouwenplan en een plan van aanpak geschreven waarin de werkwijzen en doelstellingen voor de komende periode zijn vastgelegd. Dit plan is reeds besproken met vertegenwoordigers van de vijf locatieraden en met de pastoraatgroep van Parochie De Goede Herder.
Nu is het plan zo ver dat het kan worden voorgelegd aan de gelovigen van de vijf geloofsgemeenschappen.
Dit gebeurt op maandag 25 maart in gemeenschapshuis Myllesweerd te Mill.
De bijeenkomst daar is van 20.00 - 22.00 uur.
Wij nodigen u van harte uit hierbij aanwezig te zijn.
Op deze avond krijgt u informatie over het plan en natuurlijk kunnen er vragen gesteld worden.
Het resultaat hiervan zal daarna aan het bisdom ter goedkeuring worden voorgelegd.
De tekst van het beleidsplan kunt u hieronder vinden. U kunt van het beleidsplan ook een papieren versie lezen.
Deze wordt aangeboden in alle vijf de kerken van Parochie De Goede Herder na de vieringen.

Wij hopen op 25 maart velen te ontmoeten in Myllesweerd en hopen daar een zinvolle avond met u te kunnen hebben.
Met een vriendelijke groet,
Bestuur Parochie De Goede Herder.

Bijgaand treft u dit beleidsplan aan.
Klik op deze link (PDF) om het beleidsplan te bekijken.

nieuwsberichten

Overweging “Delen = vermenigvuldigen”

Overweging in de viering van woord, consecratie en communie
door David Konings
17e zondag door het jaar; zondag 25 juli 2021
Thema: ... Lees verder...

Nieuwe pastoor

De Bisschop van ‘s-Hertogenbosch heeft met ingang van 1 augustus aanstaande benoemd tot pastoor van Parochie De Goede Herder pastoor James. Pasto... Lees verder...

Afscheid pastoor A. van der Meijden

In prima overleg met het bisdom Den Bosch heeft pastoor Ad van der Meijden het besluit genomen om met ingang van 1 juli met emeritaat te gaan. Hij ... Lees verder...

De Bijbel

De Bijbel ... Lees verder...

de parochie heeft uw steun nodig

Parochie heeft uw steun nodig.
De parochies hebben het moeilijk. Het jaar 2020 was voor hen een rampjaar, er waren praktisch geen inkomsten. M... Lees verder...

de parochie heeft uw steun nodig

*Gemakshalve treft u onderstaand het banknummer van uw kerk aan*:

Mill: NL05RAB00134301897 R.K. Parochie De Goede Herder

Wil... Lees verder...

Kerken parochie De Goede Herder open voor meer kerkbezoekers.

Het bestuur van Parochie de Goede Herder heeft m.b.t. de nieuwe maatregelen om het coronavirus te bestrijden, het volgende voor de 5 geloofsgemeens... Lees verder...

Bezinning in Coronatijd

Waarom kies je ?

Een mooie dag voor een verhaal om even tot bezinning te komen. Het virus houdt ons nog steeds in zijn greep. De één ... Lees verder...

Beleidsplan

Het bestuur van Parochie De Goede Herder heeft een beleidsplan, een gebouwenplan en een plan van aanpak geschreven waarin de werkwijzen en doelstel... Lees verder...

UITGEBREIDE INFORMATIE

Wilt u weten hoe laat een viering plaats vindt in de Parochie De Goede Herder? U vindt het allemaal op deze website. Daarnaast wordt er informatie ... Lees verder...