nieuws

Aktie Kerkbalans


Aan het begin van elk nieuwjaar maakt ieder voor zich de balans op.We buigen ons over de “winst en verliesrekening”.
Krant, radio en t.v. laten de belangrijkste gebeurtenissen
van het voorbije jaar nog eens de revue passeren:
een wereld waar gevochten werd.
Waar ook vredesontmoetingen plaats vonden.
Waar terreurdaden werden gepleegd.
Waar mensen nadachten over ons klimaat.
Waar we geconfronteerd werden met aanslagen en
onschuldige mensen werden getroffen.
Waar mensen ook miljoenen gaven om de honger terug te
dringen.
Allemaal onze wereld, bewoond door mensen zoals wij.
De eerste maand van het nieuwe jaar is al weer voorbij en ook
elke dag van 2018 zal weer gevuld zijn met vreugde, vol
verwachting, met verdriet, met pijn misschien.
Elke dag waarop wij mensen elkaar weer hard nodig hebben.
Het jaar 2017 was voor ons een belangrijk jaar omdat onze
pastorale eenheid fuseerde tot één parochie en de naam kreeg
“De Goede Herder”. Het nodigt ons uit om goede herders
voor elkaar te zijn.
Mgr. G. de Korte, onze bisschop, spoorde ons hier toe aan
in de oprichtingsbrief van 7 mei 2017.
Een periode van nog meer samenwerken en beleid maken
voor de toekomst van onze 5 geloofsgemeenschappen.
Aan het begin van elk nieuw jaar wordt landelijk door alle
kerken de AKTIE KERKBALANS gehouden.
De Aktie 2018 staat onder het motto: “Geef voor je kerk”.
“Uw rijk kome” bidden gelovigen in het Onze Vader.
Het rijk van God waarin vrede is, waar mensen elkaar op
een waardige manier ontmoeten en elkaar tot steun zijn.
Daarin schuilt een opdracht voor ons allemaal.
De geloofsgemeenschap is een plek waar mensen elkaar
versterken. Waar ze God ontmoeten om van daaruit aan
het werk te gaan voor zijn rijk.
Al die activiteiten kosten echter nogal wat.
En wij weten uit eigen ervaring: alles van waarde vergt
onderhoud en brengt kosten met zich mee.
Ook onze parochiegemeenschap de Goede Herder en het
gebouw van samenkomst.
Daarom durven wij een beroep op u te doen voor uw bijdrage.
Een bijdrage aan de gemeenschap, aan de familie van onze
parochie door uw kerkbezoek, door uw inzet voor onze
geloofsgemeenschap.
En ook uw financiële bijdrage in het kader van de Aktie
Kerkbalans.
Uw bijdrage wordt gebruikt om te kunnen voorzien in de
lopende kosten van onze kerk, het onderhoud van de
gebouwen, de verwarming, de verlichting, personeelskosten
etc. Kortom alle kosten die gemaakt moeten worden om de
kerkdeuren open te houden en u welkom te kunnen blijven
heten.
Geef daarom voor uw kerk en steun uw geloofsgemeenschap.
Ook als u zelf weinig in de kerk komt, is het nuttig om te geven.
Zo kan onze geloofsgemeenschap blijven bestaan en tot steun
zijn voor anderen.
Laat het u wat waard zijn om iets van blijvende waarde
in stand te houden.
Dank aan allen die zich persoonlijk voor onze gemeenschap inzetten en dank aan allen die financieel onze kerk in stand
houden.
Mogen wij (weer) op u rekenen?

nieuwsberichten

Milloretti

Nieuw koor voor Parochie De Goede Herder: Milloretti!
Eind vorig jaar leek er voor de leden van gemengd koor Fioretti in Sint Hubert d... Lees verder...

Afscheid pastor Van den Acker


CARNAVAL

Wie 'carnaval' zegt, denkt onmiddellijk aan
drie dagen van plezier en feesten, van verkled... Lees verder...

Afscheid in Wilbertoord

Op zondag 19 november nam pastor A. van den Acker afscheid in de kerk in Wilbertoord.
Vele jaren is hij hier voorgegaan.
Nu gaat hij geni... Lees verder...

Nieuwe naam

Tijdens de plechtige viering van het gouden priesterfeest van pastoor Ad van der Meijden, werd bekendgemaakt, dat onze parochie Regio Mill, voortaa... Lees verder...

Nieuwe pastor

Het bisdom heeft m.i.v. 1 maart a.s. benoemd als nieuwe pastor in onze parochie Bas van Dijk. We zijn zeer verheugd met zijn komst. Dat zal pastoor... Lees verder...

Aktie Kerkbalans


Aan het begin van elk nieuwjaar maakt ieder voor zich de balans op.We buigen ons over de “winst en verliesrekening”.Lees verder...

Nieuwsbrief

Vanaf 2017 zal er een nieuwsbrief via email rondgezonden worden, zodra er mededelingen te melden zijn. Als u uw emailadres met vermelding van plaat... Lees verder...

KiKoMi

KiKoMi is op zoek naar jou!
Ben jij 6 jaar of ouder en vind je het leuk om te zingen?
Dan is KiKoMi op zoek naar jou!
Wij zijn het... Lees verder...