nieuws

Kerkbalans

Op zoek naar bijdragen aan een goede balans in onze parochie

Aan het begin van een nieuw boekjaar maakt menig bedrijf de balans op. En velen onder ons werken aan de administratie voor de belastingaangifte later in het jaar.

In deze tijd van het jaar hebben we in onze parochie ‘de Goede Herder” de Kerkbalans. We maken de balans op en geven daarvan een globaal overzicht aan de mensen. We hopen dat men ons weer een bijdrage wil geven. “We gaan weer langs bij onze sponsors”, zullen ze bij de sportclubs zeggen. Ook andere Algemeen Nut Beogende Instellingen doen dat. En intussen wil de belastingdienst van hen graag een verantwoording van de inkomsten en de uitgaven. Bij die verantwoording hoort ook dat jaarcijfers worden gepubliceerd.

In een gesprek met een pastor zei iemand dat hij het katholiek geloof het “schoonste geloof “ vond. Op de vraag waarom, was het antwoord: “Je hoeft er niets voor te doen en je hoort er toch bij.” Soms leek het er echt op dat men zich inderdaad zo gevoelsmatig deel kon voelen van de kerk. Nu is er niets voor doen of er niets aan hoeven voor een lid van een club geen optie. Een vereniging leeft door de inbreng van haar leden. Zonder dat kan zij niet bestaan. Net als een sportclub kan de parochie niet zonder de bijdragen van haar leden en supporters.

Ook onze parochie kan niet zonder mensen die er hart, tijd en geld insteken. “Uh…. onze parochie? Wat bedoelt u?” zult u misschien denken. In onze geloofsgemeenschappen horen wij het woord parochie op twee manieren gebruikt worden. Soms doelt men op de nieuwe parochie, maar heel vaak nog gaan de gedachten uit naar de oude parochies Sint Hubert, Wilbertoord, Mill, Haps en Langenboom, die de laatste jaren een soort pastoraal samenwerkingsverband hebben gevormd met één bestuur , maar nu zijn samengegaan in één parochie, die sinds 2017 de naam “parochie de Goede Herder” heeft gekregen. Dat alles heeft nu officieel zijn beslag gekregen, zoals dat heet.

Maar wat “van bovenaf” misschien heel wijs wordt beslist, moet nog wel “van onderop“ het vertrouwen krijgen. En dat staat nog in de kinderschoenen, dat moet nog groeien. En groeien gaat soms niet zonder pijn.
In onze parochie zijn er veel mensen in de dorpen die moeite hebben met het idee om van meerdere gemeenten in het Land van Cuijk één grote gemeente te maken. De overheid en de volksvertegenwoordiging met wie je toch een band zou moeten kunnen voelen, komt nog verder van jou als burger af te staan. Best waar misschien dat het bestuur van de gemeente en de dienstverlening aan de burger efficiënter gaat, maar die grotere schaal geeft een heel stuk minder gevoel van gemeenschap. Met name in de kleine(re) kernen bespeurt men dat heel goed.

Maar in de kleine(re) kernen merkt men ook dat men steeds meer de ander nodig heeft om de eigen verenigingen in het eigen dorp levendig te kunnen houden. Voor de plaatselijke geloofsgemeenschap is dat niet anders. Veel is daar in de loop der jaren in goed onderling vertrouwen samen opgebouwd. Zoiets schept een band tussen mensen, het creëert een gevoel van gemeenschap. Wat tussen mensen in een dorp aan vertrouwen en gemeenschap kan groeien, dat moet tussen ook tussen mensen van verschillende dorpen mogelijk zijn, is het niet? Zeker toch ook tussen gelovige mensen van goede wil?

Als parochiegemeenschap zijn we op zoek naar een goede balans en niet alleen naar een financiële, hoe belangrijk dat ook is. We zijn op zoek naar mensen uit Sint Hubert, Wilbertoord, Mill, Haps en Langenboom die ter plekke en in de regio hart, tijd en geld willen steken in de parochie “de Goede Herder” en de gemeenschappen die zij rijk is. Mogen wij op medewerking rekenen?
Uw pastores,
Ad van der Meijden
Bas van Dijk

nieuwsberichten

Kerkbalans

Op zoek naar bijdragen aan een goede balans in onze parochie

Aan het begin van een nieuw boekjaar maakt menig bedrijf de balans o... Lees verder...

Beleidsplan

Het bestuur van Parochie De Goede Herder heeft een beleidsplan, een gebouwenplan en een plan van aanpak geschreven waarin de werkwijzen en doelstel... Lees verder...

UITGEBREIDE INFORMATIE

Wilt u weten hoe laat een viering plaats vindt in de Parochie De Goede Herder? U vindt het allemaal op deze website. Daarnaast wordt er informatie ... Lees verder...