Locatieraad Wilbertoord

Voorzitter:
Dhr. H. Cillessen
Weth. Lindersstraat 92a
5455 GN wilbertoord
0485-478539

Secretaris:
Mw. A. Janssen-v.d. Ligt
Zonnedauwstraat 1
5455 GW Wilbertoord
0485-478735

Penningmeester:
Mw. W. Cornelissen-Bouwen
Verbindingsweg 8
5455 GP Wilbertoord
0485-478797


Dhr. H. Habets
Weth. Lindersstraat 29
5455 GJ Wilbertoord
0485-478338

Dhr. A. Jozephs
Willemsweg 6
5455 GV Wilbertoord
0485-478400

Alle parochianen van de Goede Herder wensen wij een zalig kerstfeest en alle goeds in het jaar 2018.

Locatie parochie Wilbertoord.Pastoor van de Acker neemt afscheid van St. Joseph parochie Wilbertoord.
Op zondag 19 november hebben we tijdens het vrijwilligersfeest in Wilbertoord officieel afscheid genomen van pastor A. v.d Acker. De dag daarvoor ging de pastor voor de laatste keer voor tijdens de eucharistieviering. Na de dienst kon iedereen persoonlijk afscheid nemen van de pastor.
Tijdens het vrijwilligersfeest op zondag 19 november werd koster Jo van Daal in het zonnetje gezet. Jo zet zich dit jaar al 70 jaar in voor de parochie; 60 jaar als koster en 10 jaar als misdienaar en hulpje. Jo van harte bedankt hiervoor!
De familie van Jo was aanwezig tijdens het vrijwilligersfeest.
Ook werd er tijdens het vrijwilligersfeest nog een onderscheiding uitgereikt aan Gonnie Selten voor haar 25 jarig jubileum bij het koor Con Amore.
Overleden Martien Konings,

Vele parochianen hier in Wilbertoord herinneren hem als een echte missie pater die klaar stond voor de mensen daar in Congo Afrika en vele ondersteunde hem dat de pater daar zijn mooie werk kon verrichten.


Nu is hij heengegaan en dat hij mag rusten in vrede.

Locatieraad Sint Hubert

Voorzitter:
Dhr. P.Kessels
Weth. Lemmenstraat 11
5454 GH Sint Hubert
0485-324905

Secretaris:
Dhr. J. Hendriks
Hapsedijk 6
5454 NR Sint Hubert
0485-451584


Penningmeester:
Dhr. Th. Bulkens
Jachthoornstraat 14
5454 GC Sint Hubert
0485-455040


Mw. H. Derks-Hendriks
Edelhert 24
5454 HM Sint Hubert
0485-442661

Dhr. A. v.d. Wiel
Sint Hubertse Binnenweg 48
5454 GA Sint Hubert
0485-452809

Locatieraad Mill

Past. A. van der Meijden
Burg. Verstraatenlaan 3
5451 BR Mill
0485-451282

Dhr. Fr. van Lith
Sperwerstraat 10
5451 PT Mill
0485-451760

Dhr. Th. van den Bergh
Beerseweg 46
5451 NR Mill
0485-453751

Dhr. P. Sweens
Dr. Moonsstraat 4
5451 BG Mill
0485-452478

Mw. J. Reutelingsperger
Kerkstraat 7
5451 BM Mill
0485-453639

Mw. A.M. Verbeeten
Schoolstraat 41
5451 AS Mill
0485-451529

Locatieraad Langenboom

Voorzitter:
Dhr. A. Ermers
Espenstraat 14
5453 JX Langenboom
0486-431640

Secretaris:
Mw. R. Kuppen-de Klein
Dorpsstraat 23
5453 JS Langenboom
0486-431700

Penningmeester:
Dhr. M. Wijdeven
Dorpsstraat 77
5453 JT Langenboom
0486-431559


Mw. A. Buts-van Lanen
Thomasweg 29,
5453 KH Langenboom
0486-431529

Dhr. M. Hendriks
Dominicanenstraat 57
5453 JN Langenboom
06-12445666

Locatieraad Haps

Voorzitter:
Dhr. Th. Bens
Burg. Moorenstraat 47
5443 AC Haps
0485-320945

Secretaris:
Mw. M. Kroef
Abersland 1531
6605 MR Wijchen
024-6413959

Penningmeester:
Dhr. G. van Duijnhoven
Kijkuitpad 8
5443 AG Haps
0485-317418

Mw. J. Berents-van Mil
Wildsestraat 38
5443 BK Haps
0485-314813

Mw. M. v.d. Poel
Oeffeltseweg 16
5443 PJ Haps
0485-313171