Locatieraad Wilbertoord

Voorzitter:
Dhr. H. Cillessen
Weth. Lindersstraat 92a
5455 GN wilbertoord
0485-478539

Secretaris:
Mw. A. Janssen-v.d. Ligt
Zonnedauwstraat 1
5455 GW Wilbertoord
0485-478735

Penningmeester:
Mw. W. Cornelissen-Bouwen
Verbindingsweg 8
5455 GP Wilbertoord
0485-478797


Dhr. A. Jozephs
Willemsweg 6
5455 GV Wilbertoord
0485-478400

Parochie De Goede Herder, locatie Wilbertoord.

Afscheid van onze Koster Jo van Daal.
Namens het locatie bestuur van Parochie de Goede Herder willen we ook een dankwoord doen:
Welkom Grada, kinderen, en jullie partners en kleinkinderen.

Hier staan we dan, veel te vroeg om afscheid te nemen van onze koster Jo van Daal, die ruim 72 jaar geleden is begonnen als misdienaar en samen met zijn vader toen dagelijks de kachel moest opstoken zodat het lekker warm was in de kerk, toen nog het noodkerkje aan de Peelschoolweg.
Daarna werd Jo acoliet en aansluitend koster tot oktober 2018. In die afgelopen jaren assisteerde Jo tijdens de vele kerkdiensten, rouw en trouwdiensten, doopsels, 1e communie en vormsels. Jo was de assistent van een 5 tal pastores te weten: Pastoor Belt, Pastoor Jonk, Pastor Rovers, Pastoor Bogers en Pastor van den Acker.
Gelukkig waren er mensen die zagen wat Jo allemaal deed voor de toenmalige St. Joseph parochie. Zo werd Jo in 1999 benoemd tot Klotstèker van het Jaar en in datzelfde jaar ontving hij ook een Koninklijke Onderscheiding. Ook kreeg hij in 2006 zelfs een Pauselijke Onderscheiding voor het vele werk voor onze parochie.
Jo is ook een 60 tal jaren beheerder geweest van onze begraafplaats en had geen computer nodig om de administratie daarvan te voeren, het zat allemaal in zijn hoofd.
Na het vertrek van de laatste pastor werd Jo het aanspreekpunt voor onze kerk, hij wist immers alles van deze kerk.
Jo was er altijd bij iedere dienst, oftewel hij heeft hier vele uren doorgebracht, meer als menig persoon zich kan bedenken. Daar komen we nu achter, nu Jo zijn taken heeft overgedragen vorig jaar.
Het was op een maandagmorgen dat Jo bij ons op de koffie kwam, en tijdens het gesprek zijn kerksleutels op de tafel legde en meteen mededeelde dat hij ging stoppen als koster. Ik vroeg nog “wanneer ?”, maar het antwoord was duidelijk…… NU.
We hebben toen nog veel gesproken en na die tijd konden we bij Jo altijd terecht voor raad en daad, anders keek hij toe en gaf een knipoog als het goed was. Als ik bij Jo en Grada op de koffie ging en voorzichtig vroeg of het zo goed ging…….. en wederom die knipoog. “Het is goed zo”, zei hij dan.
Drie weken geleden ging ik weer op de koffie en samen gaven ze aan dat ze Wilbertoord gingen verlaten, “het gaat niet meer”, zei Jo. Jo had wel een vraag: “we hebben een schilderij gekregen met mijn jubileum, maar die past in Wanroij niet in dat huis!” Of de kerk er een plaatsje voor heeft!
Natuurlijk hebben we dat, hij hangt daar boven het koor, zodat iedereen dat mooie schilderij kan zien.
Jo vroeg nog wat zaken over de kerk, maar Grada zij, “Jo laot nauw” ze kunnen het wel!
Maar ik zei: “er is maar 1 persoon die alles weet van de kerk in Wilbertoord …… en dat was Jo van Daal”.

Voorzitter locatie parochie St.Joseph Harrie CillessenZaterdag 20 juli om 19.00 uur woorddienst, de koren zijn met vakantie we zingen volkszang of er word een cd gedraaid.
De intenties zijn voor Jo van Daal en alle overleden parochianen
De LOM uitzending gaat vanuit kerk te St.Hubert
Zaterdag 13 juli ontving Raf Aben het sacrament van het doopsel. Gefeliciteerd dopeling, ouders en familie.

Overleden in onze parochie Jo van Daal, we wensen zijn vrouw Grada, kinderen en hen partners, klein en achterklein kinderen veel sterkte.

Locatieraad Sint Hubert

Voorzitter:
Dhr. P.Kessels
Weth. Lemmenstraat 11
5454 GH Sint Hubert
0485-324905

Secretaris:
Dhr. J. Hendriks
Hapsedijk 6
5454 NR Sint Hubert
0485-451584


Penningmeester:
Dhr. Th. Bulkens
Jachthoornstraat 14
5454 GC Sint Hubert
0485-455040


Mw. H. Derks-Hendriks
Edelhert 24
5454 HM Sint Hubert
0485-442661

Dhr. A. v.d. Wiel
Sint Hubertse Binnenweg 48
5454 GA Sint Hubert
0485-452809

Locatieraad Mill

Past. A. van der Meijden
Burg. Verstraatenlaan 3
5451 BR Mill
0485-451282

Dhr. Fr. van Lith
Sperwerstraat 10
5451 PT Mill
0485-451760

Dhr. Th. van den Bergh
Beerseweg 46
5451 NR Mill
0485-453751

Dhr. P. Sweens
Dr. Moonsstraat 4
5451 BG Mill
0485-452478

Mw. J. Reutelingsperger
Kerkstraat 7
5451 BM Mill
0485-453639

Mw. A.M. Verbeeten
Schoolstraat 41
5451 AS Mill
0485-451529

Locatieraad Langenboom

Voorzitter:
Dhr. A. Ermers
Espenstraat 14
5453 JX Langenboom
0486-431640

Secretaris:
Mw. R. Kuppen-de Klein
Dorpsstraat 23
5453 JS Langenboom
0486-431700

Penningmeester:
Dhr. M. Wijdeven
Dorpsstraat 77
5453 JT Langenboom
0486-431559


Mw. A. Buts-van Lanen
Thomasweg 29,
5453 KH Langenboom
0486-431529

Dhr. M. Hendriks
Dominicanenstraat 57
5453 JN Langenboom
06-12445666

Locatieraad Haps

Voorzitter:
Dhr. Th. Bens
Burg. Moorenstraat 47
5443 AC Haps
0485-320945

Secretaris:
Mw. M. Kroef
Abersland 1531
6605 MR Wijchen
024-6413959

Penningmeester:
Dhr. G. van Duijnhoven
Kijkuitpad 8
5443 AG Haps
0485-317418

Mw. J. Berents-van Mil
Wildsestraat 38
5443 BK Haps
0485-314813

Mw. M. v.d. Poel
Oeffeltseweg 16
5443 PJ Haps
0485-313171