Adressen

PAROCHIECENTRUM
Burg. Verstraatenlaan 3,
5451 BR Mill
(0485)451282
Openingstijden: di woe do en vrijdag in de voormiddag van 9.00 tot 12.00 uur
parochiedegoedeherder.mill@gmail.com
Rek. nr. NL53RABO0134387945

H. NICOLAAS HAPS
secr. Locatieraad:
Mw. M. Kroef
024-6413959

H. FAMILIE LANGENBOOM
Parochiecentrum: (0486)431251
Secr. Locatieraad:
Mw. Riny Kuppen-de Klein
(0486)431700
emailadres: crisenrinykuppen@live.nl

H.WILLIBRORDUS MILL
Secr. locatieraad:
Dhr. Theo v.d. Bergh
(0485)453751

H.H. HUBERTUS EN BARBARA SINT HUBERT
Parochiecentrum:
06-53 90 69 87
secr. Locatieraad:
Dhr. J. Hendriks
(0485)451584

WILBERTOORD
Secr. Locatieraad:
Mw. Ans Janssen-v.d. Ligt
(0485)478735
Emailadres: janenansjanssen@outlook.com

Reacties over de website, kunt u zenden naar: a.ermers@hetnet.nl